TMGD Nedir?

TMGD Eğitimi
 
Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı ( TMGD ) Nedir?
 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.
 
 
Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı ( TMGD ) Olabilmek İçin;
 
• Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
 
• Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 
• Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak, (Yangın söndürme eğitimi İris Akademi tarafından sağlanmaktadır.)
 
• TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.
 
 
Hangi işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmak zorundadır?
 
Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya hizmet almak durumundadır. Bunlardan bazıları; Benzin İstasyonları, Kimyasal barındıran fabrika ve iş yerleri, LPG barındıran fabrika ve iş yerleri, Akaryakıt barındıran fabrika ve iş yerleri, Plastik sanayi, hammadde, tutkal gibi ve bunların taşınması, paketlenmesi, istiflenmesi, korunması daha bir çok alanda İnsan sağlığına, çevreye, havaya, suya, doğaya hizmet edecek önemlerin alınması için 30 Haziran2015 tarihinden itibaren eğitimini kurstan almış, Tecrübeli ve konulara hâkim Tehlikeli Madde danışmanlarını barındıracaktırlar.
 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi İçeriği;
 
• 49 ders saati olarak uygulanır.
 
• RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.
 
• Her bir eğitim programı en fazla 20 kursiyerden oluşmaktadır.
 
• Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.