TMGD Cezaları

Tehlikeli Madde Mevzuatı
Belge İptali, Belgelerin Geri Alınması, Geçici Durdurma, Uyarma, Para Cezaları
Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu
İlgili Kanun: Madde 28 – 1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
SRC5/ADR Sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu
İlgili Kanun: Madde 28 – 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 571 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
SRC5/ADR Sertifikası alma zorunluluğu
İlgili Kanun: Madde 28 – 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 227 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü
Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Göndericiye )
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Taşıyıcıya )
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Sürücüye )
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 110 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gerçek veya Tüzel Kişi
Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Gönderene )
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 275 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Taşımacıya )
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 – (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 275 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Sürücüye )
İlgili Kanun: Madde 28 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 55 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü
Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 55 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü
Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurmama cezası
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası
İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Firma
İdari para cezalarının her yıl artırım oranı
İlgili Kanun: Madde 28 – 5
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Gönderenin yükümlülükleri
İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Paketleyenin yükümlülükleri
İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Paketleyen
Yükleyenin yükümlülükleri
İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Yükleyen
Dolduranın yükümlülükleri
İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Dolduran
Taşımacının yükümlülükleri
İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Sürücü ve diğer görevlilerin uyması gereken kurallar
İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 2 uyarma
Ceza Kime Verilir: Sürücü
Alıcının yükümlülükleri
İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Alıcı
Boşaltanın yükümlülükleri
İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Boşaltan
Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri
İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Firma
Uyarmaların paraya çevrilme şartları
İlgili Kanun: Madde 30 – 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarmaya yetmişdokuz Türk Lirası olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.
Uyarmaların paraya çevrilmesinde her yıl için artırım oranı
İlgili Kanun: Madde 30 – 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza
İlgili Kanun: Madde 30 – 4
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza
İlgili Kanun: Madde 31 – 1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: En geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.
Faaliyet durdurmanın kesinleşmesinden sonra ödeme yapma cezası
İlgili Kanun: Madde 31 – 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarma için iki katı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.
Uyarma kaldırma süresi ve ücreti
İlgili Kanun: Madde 31 – 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.
Cezası: En geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır. Alıntıdır.